Onze visie in onderwijs

Ieder kind doet er toe en ieder kind moet kunnen excelleren. Om dat te kunnen bereiken moet een kind zich prettig en veilig voelen op school. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school kunnen gaan.

In de visies van de school speelt de onderwijshuisvesting een belangrijke rol. Ontwikkelingen in het onderwijsvastgoed, in duurzaamheid, thema frisse scholen en de bekostiging staan hierbij centraal. Welke keuzes moeten er gemaakt worden?

Projecten in het onderwijs