Het in Rotterdam aan Schimmelpennickstraat gevestigde Montessori Lyceum is gehuisvest in een groot complex van c.a. 8000 m2 BVO bestaande uit meerdere bouwdelen en met een monumentenstatus.

Voor het schoolgebouw inclusief gymzaalgebouw en het terrein heeft Van Kessel & Janssen een Meerjarenonderhoudsplan en conditiemeting NEN 2767 uitgevoerd. Hiermee heeft de opdrachtgever een compleet beeld van de onderhoud- en vervangingswerkzaamheden voor dit gebouw gekregen en daarmee ook een goed instrument om de komende jaren financieel onderbouwd en gebruiksbestendig verder te kunnen met hun toekomstvisie op het onderwijs. Het installatietechnisch deel van de opname is gedaan door Bongers/Jansen.