In 2010 is Kulturhus De Rietborgh gerealiseerd in Terborg, een multifunctionele accommodatie met hierin onder andere een school, een kinderopvangcentrum en een aantal appartementen gevestigd. In later stadium zijn in twee fasen ook nog 21 grondgebonden woningen aangesloten op de warmte- en koudeopwekking van het Kulturhus. Ontwerp en uitvoering is begeleid door een ander adviesbureau.

In 2012 is Bongers/Jansen gevraagd om het beheer van de installaties te verzorgen en tevens een oplossing te zoeken voor aanwezige problemen met de installaties Deze problemen hadden o.a. te maken met:

  • Een slecht/niet functionerende WKO installatie;
  • Grote klimaatklachten
  • Regeltechnische problemen
  • Niet goed functionerende luchtbehandelingsinstallatie

Omdat het gebouw en de installatie pas enkele jaren oud waren, dienden de aanpassingen/oplossingen met minimale financiële middelen gerealiseerd te worden, waarbij waar mogelijk aanspraak gemaakt moest worden op garanties van partijen die de uitvoering verzorgd hadden. In afstemming met de oorspronkelijke betrokken partijen en de huidige onderhoudspartij, zijn de problemen geanalyseerd en aangepakt. Bongers/Jansen heeft de monitoring, analyse en coördinatie verzorgt voor dit project vanaf 2012. Optimalisatie vindt nu nog steeds plaats.


Opdrachtgever: Wonion

Rol Bongers/Jansen: Beheer en aanpassing installaties

Start planontwikkeling: juni 2012