Exploitatielasten verlagen

Door slimmer en bewuster om te gaan met het verbruik van energie, kunnen wij verlaging van exploitatielasten garanderen!

Hoe kan ik mijn exploitatielasten verlagen?

Op de onderhoudskosten voor uw installaties valt vaak nog veel te besparen. Dit kan door het opnieuw afsluiten van de onderhoudscontracten, op basis van een inspanningsverplichting. Maar steeds vaker wordt ook gekozen voor een prestatiecontract.

Bongers/Jansen kan de onderhoudscontracten voor u opstellen, aanvragen en/of afsluiten. Onlangs hebben we dit bijvoorbeeld ook uitgevoerd voor de kantoren van Rabobank Hart van Brabant. De doelstellingen hierbij waren:

  • Optimale prijs/kwaliteit verhouding
  • Uniformering service levels voor alle vestigingen
  • Realisering van besparing op de kosten
  • Volledig benutten van synergievoordelen
  • Waarborgen van de continuïteit van de dienstverlening

Op basis van een Request For Information is een selectie gemaakt van leveranciers die hiervoor geschikt waren. Met de geselecteerden is een vervolgtraject opgestart via een Request For Proposal. Hierin zijn de randvoorwaarden voor het onderhoud gegeven, maar is ook de ruimte gegeven aan de installateurs om zelf aan te geven wat in hun ogen de beste oplossing is voor het onderhoud van de installaties. De ingediende voorstellen zijn door Bongers/Jansen beoordeeld en besproken met opdrachtgever en leveranciers. Uiteindelijk is de keuze gemaakt voor twee partijen die het onderhoud voor alle panden uit zullen voeren. Dit heeft meteen al gezorgd voor een flinke besparing op de onderhoudskosten!