Exploitatielasten verlagen

Door slimmer en bewuster om te gaan met het verbruik van energie, kunnen wij verlaging van exploitatielasten garanderen!

Wilt u besparen op huisvestingskosten?

Een goed klimaat en een juiste beheersing van de luchtkwaliteit in uw gebouw is van invloed op de exploitatie hiervan. Het gaat hier immers over de vitaliteit van de mensen die gebruik maken van het gebouw, dus over de gevolgen voor het ziekteverzuim. Om een comfortabel woon- en werkgebied te realiseren, is klimaatbeheersing noodzakelijk.

Goed binnenklimaat

Ook wanneer de bouwfysische eigenschappen van de gevel, de vloer en het dak van een gebouw goed verzorgd worden, is het Nederlandse buitenklimaat nog geen garantie voor een natuurlijk goed en gezond binnenklimaat. Dit heeft ook te maken met het intensieve gebruik van de binnenruimte door mens en machine. Met technische installaties kunnen wij de comfortparameters in de gebouwde omgeving beheersbaar maken. Hier vallen de volgende onderdelen onder:

  • Lucht- en stralingstemperatuur
  • Relatieve vochtigheid
  • Luchtkwaliteit
  • Verlichtingsniveau

Wij brengen uw exploitatiekosten in kaart en adviseren u over de mogelijke besparingsmogelijkheden.