Visie en missie

De Van Kessel Groep garandeert dat zij door haar unieke visie op de exploitatie van bestaande bouw en nieuwbouw een beter rendement kan behalen.

De Van Kessel Groep garandeert dat zij een beter rendement kan halen door haar unieke visie op huisvesten (exploitatie van bestaande en nieuwbouw). Wij zijn concreet. Wij houden van duidelijkheid.

U ervaart dat wij over een enorme praktijkkennis beschikken. Wij kennen de samenhang tussen de vele aspecten van het ontwerpen, bouwen, gebruiken, herbestemmen van gebouwen. Maar wij bieden ook het beheren van gebouwen aan.

De Van Kessel Groep bestaat uit 7 bedrijven die optimaal samenwerken. Zij maken gebruik van elkaars kennis en ervaring, opgedaan in de dagelijkse praktijk. Dát maakt de Van Kessel Groep bijzonder. Klik hier voor de bedrijven.


Onze visie

De visie van de Van Kessel Groep is dat er aan huisvesten veel verbeterd kan worden wanneer er met meer verantwoording mee wordt omgegaan en wanneer er integraal wordt gekeken naar álle aspecten (gebruik, lasten en levensduur).

  • Het gebruik van gebouwen verbetert wanneer er beter en efficiënter gebruik wordt gemaakt van de beschikbare ruimte (nieuwe werken).
  • De exploitatielasten van gebouwen verlagen wanneer er slimmer en bewuster wordt omgegaan met verbruik van energie en grondstoffen.
  • De levensduur van gebouwen verlengt wanneer er slimmer wordt omgegaan met duurzame systemen en materialen en het onderhoud beter doordacht plaatsvindt.

De Van Kessel Groep is er van overtuigd dat als er optimaal wordt samengewerkt en gebruik wordt gemaakt van alle beschikbare kennis en ervaring, zij een bijzondere plek op het gebied van duurzaam huisvesten kan innemen. Zij noemt dat: ‘Duurzamer Huisvesten’.


Onze missie

De Van Kessel Groep wil door optimaal gebruik te maken van de aanwezige kennis binnen haar groep én een optimale samenwerking tussen de afzonderlijke partijen een vooraanstaande positie in Nederland verwerven.

Wij zetten ons met alle kennis en expertise in om steeds de beste oplossing te bieden voor huisvestingsvraagstukken van de klant. Wij laten ons daarbij leiden door ons vergaande inzicht in zijn specifieke omstandigheden en onze kennis van zijn leef- en werkomgeving.

De klant kan erop vertrouwen dat de Van Kessel Groep met haar kennis, expertise en met name ervaring uit de praktijk op het gebied van gebruik, duurzaamheid, energie, onderhoud en exploitatie altijd voorop loopt. Gedreven door de persoonlijke relatie met onze klant zijn wij steeds een gesprekspartner op niveau.