De gemeente Amersfoort heeft De Gouden Kikker Award 2014 van ABC Nova gewonnen met het project ‘ABC – Cluster Liendert’. De gemeente ontving de Award uit handen van architect Thomas Rau tijdens het met circa 800 man bezochte Duurzaam Gebouwd Congres in Maastricht op 13 november. Er waren maar liefst 32 inzendingen.

Bij het winnende project ‘ABC – Cluster Liendert’ stonden het gebruik en de gebruikers centraal. In nauwe samenwerking met de gebruikers en de buurt is het gebouw ontworpen als een ontmoetingsplaats voor de wijk. De opdracht voor Bongers-Jansen was de advisering van alle gebouwgebonden installaties met een zeer hoog ambitie-niveau om te komen tot een energieneutraal en passief gebouw.

Duurzaamheid

Vanuit de duurzaamheidsgedachte heeft de gemeente hoge eisen gesteld aan het klimaat en de duurzaamheid van het gebouw. Dit resulteerde in een school conform Frisse Scholen Klasse B en een GPR-score van gemiddeld 9 op de thema’s Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Hierbij wordt zelfs een score van 10 op het thema energie behaald. Kortom een gebouw dat straks helemaal energieneutraal is.

In dit ontwerp is onder andere een WKO toegepast. Voor deze school is een GPR gemaakt als mede uitgangspunt voor de uitvoerende partijen waarbij binnen het budget minimaal aan de onderstaande scores voldaan diende te worden. De EPC voor deze school bedraagt 0,036 wat ver beneden de eis van 1,3 is welke voor deze school wettelijk is voorgeschreven.