Efficiënter ruimtegebruik

Door beschikbare ruimtes efficiënter te gebruiken, gebaseerd op 'Het nieuwe werken', kan huisvesten flexibele in worden gezet.

Beschikbare ruimtes kunnen vaak veel efficiënter worden gebruikt door deze in te zetten als werkplekken (denk aan inrichting gebaseerd op ‘Het Nieuwe Werken’), rekening houdend met de wensen en behoeften van de huidige en toekomstige gebruikers. Door aandacht te besteden aan het gebruik van beschikbare ruimtes ervaren mensen meer comfort en kan huisvesting flexibeler worden ingezet.