Levensduur verlengen

Wij kijken anders en op een creatieve manier naar revitalisering, onderhoud en materialen, waardoor de levensduur van elke huisvesting verlengd kan worden.

Kan ik mijn gebouw anders bestemmen?

Uw bestaande vastgoed voldoet niet meer aan de wensen van de gebruikers en aan de wensen van u. Maar uw pand slopen is, bijvoorbeeld vanwege gepaard gaande kosten of vanwege emotionele of cultuurhistorische waarde, geen optie. Het herbestemmen van uw vastgoed kan dan een goed alternatief zijn! Wij onderzoeken voor u welke stedenbouwkundige en planologische mogelijkheden er zijn voor het herbestemmen van uw gebouw(en).

  • Wij beperken ons niet tot de huidige kaders, maar kijken vooruit en vragen ons daarbij het volgende af:
  • Welke nieuwe functies zijn er ruimtelijk mogelijk?
  • Op welke wijze kan het perceel zo efficiënt mogelijk worden ingericht?

Op basis van antwoorden op bovenstaande vragen en mogelijke andere vragen maken wij een flexibel bestemmingsplan dat ook ruimte biedt voor meerdere wensen en gebruikerswisselingen in de toekomst.

Samen met u maken wij een plan dat de toekomstwaarde van uw vastgoed beschermt.