Het Montessori Lyceum Rotterdam is een scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium. Het huidige schoolgebouw uit 1960 staat op de monumentenlijst van de gemeente Rotterdam en was onderdeel van de naoorlogse wederopbouw van de stad. Het werd ontworpen door het architectenbureau Van den Broek en Bakema en is later gedeeltelijk veranderd.

In opdracht van de gemeente Rotterdam is Bongers/Jansen de laatste jaren nauw betrokken geweest bij de renovatie van deze school. Op dit moment beheren wij de installaties op afstand.


  • Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam
  • Rol Bongers/Jansen: Advisering en begeleiding van de technische aanpassingen, beheer installaties op afstand