Exploitatielasten verlagen

Door slimmer en bewuster om te gaan met het verbruik van energie, kunnen wij verlaging van exploitatielasten garanderen!

Wij maken gebruik van de onderhoudscyclus MOP (Meerjaren Onderhouds Planning), waarin slimmere toepassing van duurzame systemen en materialen wordt beschreven.

Een stap verder gaan wij met het verwerken naar MEP, een Meerjaren Exploitatie Planning. Bij MEP wordt naast gebouwgebonden materialen ook vooral gekeken naar exploitatie gebonden kwesties zoals energie- en facilitaire kosten.