Aan het Breezandpad in Arnhem staat een schoolgebouw waarin de basisscholen Troubadour, Blinkert en De Kringloop gevestigd waren. Het deel van de Kringloop is een paar jaar geleden afgebrand. Tot nu toe zit basisschool De Kringloop in noodhuisvesting. De nieuwe school wordt tegen het bestaande pand gebouwd zodat het scholencluster behouden blijft. Het ontwerp voor de nieuwbouw is afgerond, de bestekken zijn gereed en de aannemers zijn druk aan het calculeren.

De school wordt een energiezuinig gebouw dat voorziet in een gezonde leeromgeving dat voldoet aan frisse scholen klasse B en een goede verlichting door middel van LED armaturen.

Bongers/Jansen heeft voor de nieuwbouw het installatietechnische ontwerp verzorgt en dit uitgewerkt tot bestek. Na gunning ondersteunt Bongers/Jansen de opdrachtgever, Gemeente Arnhem, tijdens de werkvoorbereiding- en realisatiefase.