Efficiënter ruimtegebruik

Door beschikbare ruimtes efficiënter te gebruiken, gebaseerd op 'Het nieuwe werken', kan huisvesten flexibele in worden gezet.

Wanneer functioneren medewerkers optimaal?

De medewerkers zijn de centrale factor in uw bedrijf. Maar bij slechte arbeidscondities zijn zij ook de zwakste schakel. Afwijkingen van optimale condities verminderen de productie van uw medewerkers. De volgende factoren zijn van groot belang voor het functioneren van de medewerker als productiefactor:

  • Het thermische klimaat
  • Het lichtklimaat
  • Het akoestische klimaat
  • Het kleurklimaat
  • Het geurklimaat

Wanneer de omgevingstemperatuur ongewenst oploopt heeft dit als gevolg dat:

  • de prikkelbaarheid stijgt.
  • er meer fouten worden gemaakt door de medewerker.
  • de concentratie daalt.
  • de creativiteit vermindert.

Doelmatiger gebruik van de ruimte is een bijbehorende factor, maar ook het gebruik van de juiste installaties is hierbij onmisbaar! Wilt u meer weten over hoe u uw binnenklimaat kunt verbeteren? Neem dan contact op via de contactbutton onder aan deze pagina.