Het project betreft een multifunctionele accommodatie met een sporthal en 10 zorggeschikte woningen erboven. De uitdaging van de werkzaamheden zat met name in de begeleiding van de 8 verschillende gebruikers. Duurzame maatregelen hebben tot doel het installatievermogen te beperken waardoor exploitatiekosten beperkt worden.


  • Opdrachtgever: Woonstichting De Kernen Boven-Leeuwen
  • Rol Van Kessel & Janssen: Haalbaarheidsonderzoek financieel / organisatorisch, projectmanagement, procesmanagement en Europese aanbesteding
  • Bruto vloeroppervlak: 2.750 m2 nieuwbouw
  • Start ontwerp: december 2009
  • Oplevering: mei 2013