Op vrijdag 16 juni jongstleden is in Winterswijk de multifunctionele accommodatie De Vliertuin geopend, het nieuwe hart van Winterswijk Oost. Naast katholieke Daltonschool De Vlier zijn er in het gebouw een kinderopvang en sportzaal gerealiseerd. Alle partijen hebben zich inmiddels in het gebouw gevestigd.

Met de ingebruikname van De Vliertuin heeft Winterswijk Oost een plek gekregen met voorzieningen waar iedereen, jong en oud, binnen en buiten schooltijden, terecht kan om zich te ontwikkelen, te leren, te sporten, te spelen, ontspannen en elkaar te ontmoeten.

Bongers/Jansen is gedurende dit project betrokken geweest bij de advisering en het ontwerp van de technische installaties.