Exploitatielasten verlagen

Door slimmer en bewuster om te gaan met het verbruik van energie, kunnen wij verlaging van exploitatielasten garanderen!

Zijn exploitatielasten begroot in het ontwerp?

Een ontwerpproces wordt voorzien van een analyse van de bouwkosten, maar vrijwel nooit van de exploitatiekosten. Hierdoor kunnen onderhoudskosten hoger uitvallen dan het bedrag dat u hiervoor in eerste instantie gebudgetteerd had. Dat wilt u als vastgoedeigenaar natuurlijk voorkomen.

Exploitatiekosten meenemen vanaf ontwerpproces

In onze aanpak houden wij hier vanaf het eerste moment rekening mee. Bij het Canisius College hebben wij vanaf het allereerste ontwerp de exploitatiekosten meegenomen en berekend. De architecten zijn geadviseerd in ontwerpkeuzes en het definitieve ontwerp. Een voorbeeld van zo’n advisering bij het Canisius College zijn de kozijnen. Het monumentale pand was voorzien van stalen kozijnen en er moest een afweging gemaakt worden of de ramen vervangen zouden worden door stalen renovatiekozijnen of gerenoveerd moesten worden met toevoeging van voorzetramen in de gangen. Er is gekozen om renovatiekozijnen toe te passen, terwijl deze wel een hogere initiële investering hadden. Echter, in de exploitatieperiode zijn ze 20% goedkoper!

Het loont dus wel degelijk om de exploitatiekosten vanaf het begin al mee te nemen. Bij het Canisuscollege wordt gezegd: "Door de exploitatiekosten vanaf het begin al mee te nemen, komt het berekende budget voor onderhoud niet in het geding."