Projectleider nieuwbouw Alliantie en directeur bedrijfsvoering Dhr. Peters van het Maaswaal College te Wijchen is nadrukkelijk bezig met de thema’s energiezuinigheid en duurzaamheid. Bij de nieuwbouw van één van de locaties van het Maaswaal College is er dan ook geïnvesteerd in, op papier, energiezuinige en duurzame installaties. Aan de hand van deze installaties probeert Maaswaal College de beheerslasten zo gering mogelijk te houden. Ondanks de grote investering in installaties voor de nieuwbouw, blijven de energierekeningen hoog. Peters kwam bij EnergyAlert terecht om te meten of de nieuwe installaties daadwerkelijk duurzaam zijn. Bovendien wil het Maaswaal College inzicht krijgen in de verbruikte energie van beide locaties om de gehele exploitatielasten te verlagen.

Inzicht in beide locaties
EnergyAlert werd speciaal voor Maaswaal College ingericht en vanaf medio 2012 is het energieverbruik gemeten van beide locaties van het Maaswaal College. Door de monitoring werd inzichtelijk dat een installatie van één van de locaties niet goed afgesteld was. De instelling werd aangepast en EnergyAlert maakte inzichtelijk dat het energieverbruik meteen omlaag ging. Door de aanpassing, die voortkwam uit monitoring, is sinds begin 2013 al zo’n €3000 bespaard.

EnergyAlert heeft geleid tot een bewustwordingstraject om nog meer besparingen te realiseren.