Afgelopen zomer is onze projectmanager Ralph Willemsen druk bezig geweest met de werkzaamheden rondom de sloop van het Spinozagebouw, onderdeel van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Het Spinozagebouw was sterk verouderd, slecht geïsoleerd en ingedeeld in veel kleine ruimtes met weinig daglicht. Daarom was het zonder grondige renovatie niet geschikt voor hergebruik. Een aantal belangrijke onderdelen van het totale slooptraject waren het afkoppelen en in gebruik houden van infra (kabels en leidingen), asbestsanering en het bouwkundig en installatietechnisch in stand houden van het te handhaven bouwdeel.

Ralph stuurde het totale proces aan en was inhoudelijk betrokken bij:

  • het selecteren van diverse adviseurs in het project;
  • het ontwerptraject;
  • de aanvraag van diverse vergunningen;
  • diverse aanbestedingstrajecten;
  • intern overleg en informatieoverdracht onderwijs en onderzoek met Radboud Universiteit;
  • de realisatie;
  • financieel advies;
  • oplevering en nazorg.

Inmiddels is de sloop afgerond en wordt er hard gewerkt aan de inrichting van het vernieuwde terrein. Tijdens deze sloop is er een korte filmimpressie gemaakt door TheoProducties voor Voxweb; deze willen we jullie niet onthouden!