Het woonzorgcentrum Oldershove biedt huisvesting aan senioren met een oplopende zorgbehoefte en is in twee fases gerealiseerd. De in 2006 opgeleverde eerste bouwfase betreft de drie verdiepingen hoge vleugel aan de Prinses Irenestraat waarin ruimte is voor zestig zorgappartementen en dertig verpleegbedden. De tweede fase, die in 2008 is opgeleverd, ligt aan de Koningin Wilhelminastraat en voor een deel aan de Julianastraat. Hier zijn naast 27 huurappartementen en elf koopappartementen, ook de voorzieningen zoals een buurtrestaurant, winkeltjes en diverse dienstruimten gesitueerd. Het totale bouwvolume van het U-vormige complex bedraagt uiteindelijk 62.000 m3 met een bruto vloeroppervlak van 16.000 m2.

Opdrachtgever: Woningstichting Dinxperlo

Rol Van Kessel & Janssen: Opstellen huisvestingsstrategie, projectmanagement, opstellen PvE

Projectomvang: 16.000 m2 BVO

Bouwkosten: € 11.000.000,-

Investeringsomvang: € 13.000.000,-

Bruto vloeroppervlak: n.v.t.

Start planontwikkeling: 2001

Oplevering: 2006


Rol Bongers/Jansen:

- Comfort beheer.

- MJOB, Meerjaren onderhoudsbegroting