De gemeente Oss heeft in september 2019 de vernieuwde huisvesting van de Ir. Diddewerf in gebruikgenomen. De gemeentewerf huisvest de afdelingen Afvalinzameling en Uitvoering voor de openbare ruimte. Door groei van de gemeente en verandering van het takenpakket zijn deze afdelingen groter geworden. Naast ruimtegebrek is dit gebouw uit 1992 sterk verouderd en sluit de indeling onvoldoende aan bij de dagelijkse bedrijfsvoering en dienstverlening. Tevens kende het gebouw en de installaties hoge energielasten en uitstoot.

De gemeente Oss heeft in eerste instantie het kantoor en daarna ook de rest van de gemeentewerf aangepakt, zodat een gasloze gemeentewerf met een zeer laag energiegebruik conform de huidige maatstaven is gerealiseerd. Een zeer duurzaam gebouw met toepassing van circulaire materialen.

De eindgebruikers zijn zeer tevreden met hun vernieuwde huisvesting, waaraan Van Kessel & Janssen met veel plezier haar bijdrage geleverd heeft.