Ontwerp nieuwe brandweerkazerne krijgt definitief vorm

In opdracht van de gemeente Oldebroek wordt voor de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland een nieuwe brandweerkazerne aan de Zuiderzeestraatweg gerealiseerd. De brandweerkazerne wordt compact en natuurlijk vormgegeven. In de stalling is ruimte voor vier brandweervoertuigen.

De kazerne wordt gerealiseerd op het perceel naast Zuiderzeestraatweg 213 en vervangt daarmee de oude kazerne aan de Spronksweg in Oldebroek. De oude kazerne is te klein geworden en de voorzieningen voldoen niet meer aan de huidige eisen voor een goede uitvoering van de brandweerzorg. Daarnaast is de kazerne ongunstig gelegen in het centrum en kan er niet meer worden voldaan aan de wettelijke opkomsttijden. Na een uitvoerig locatieonderzoek is de nieuwe locatie aan de Zuiderzeestraatweg de beste plek gebleken.

Bedenkingen en bezwaren vanuit de buurt zijn recent door de Raad van Staat afgewezen. Bezwaarpunten zijn zoveel als mogelijk verwerkt in de bestemmingsplanwijziging en het uiteindelijke ontwerp. Inmiddels is de Omgevingsvergunning aangevraagd en zodra die is verleend wordt de aanbesteding van de nieuwe kazerne opgestart. Naar verwachting start de uitvoering in mei 2022.


Het ontwerp

Het ontwerp is gestoeld op de reeds ontwikkelde blauwdruk voor een nieuwe brandweerkazerne. De eerdere technische uitwerking van de blauwdruk maakt het mogelijk om in een korte doorlooptijd het plan geheel gereed te maken tot een bouwbaar plan. Door minimale, aanpassingen sluit de nieuwe brandweerkazerne aan bij de eisen en wensen die door de opdrachtgever gesteld zijn en de gemeentelijke randvoorwaarden. Deze aanpassingen hebben geen invloed op de reeds bewezen functionaliteit van de blauwdruk.

In het ontwerp staat veiligheid, schoonwerken en gezond- en toekomstbestendig bouwen voorop. De nieuwe brandweerkazerne biedt plaats aan een instructielokaal, enkele kantoren en kleed- en wasruimten. De nieuwe kazerne wordt volledig in hout gebouwd. Het gebouw krijgt schuine dakvlakken, waardoor duurzaamheidstoepassingen geïntegreerd kunnen worden in het ontwerp, zoals zonnepanelen en een groen dak. Door aandacht te schenken aan natuurinclusief bouwen wordt er in het ontwerp goed aangesloten bij het landschap. Het terrein wordt zorgvuldig en groen ingericht en de zichtlijnen naar het achterland worden behouden.

In deze energieneutrale brandweerkazerne met natuurlijke uitstraling zullen de brandweerlieden zich helemaal thuis voelen. Uiteraard zal het stoere karakter van de gebruikers zichtbaar worden in het ontwerp van de kazerne.

Het ontwerp voor de nieuwe kazerne is een voorbeeld van een integraal ontwerp waarin functionaliteit, duurzaamheid, beeldkwaliteit en identiteit hand in hand gaan. Door alle betrokken partijen van de projectgroep is met veel enthousiasme gewerkt aan de totstandkoming van het definitieve ontwerp. De samenwerking heeft een breedgedragen en aansprekend plan opgeleverd.


Dit project is een samenwerking van: