Bongers/Jansen is als huisadviseur voor Zwembad Rozengaarde opgetreden. Zij verzorgden de klimaatinstallaties en brandpreventie voor de interne verbouwing en de uitbreiding.

Duurzame ventilatie
Er is extra aandacht besteed aan de duurzaamheid van de installaties. De oplossing die Bongers/Jansen heeft ingebracht beschreef onder andere een duurzame wijze van luchtinblaas en ventilatie. “Bongers/Jansen bood ons een gepast advies dat tot de installatie van goede luchttransportinstallaties geleid heeft” aldus Peter Posthuma, Zwembad Rozengaarde.

Prachtig resultaat
Beide partijen zijn erg tevreden over zowel de samenwerking als het resultaat. Er bestaat een goede vertrouwensband tussen Bongers/Jansen en het zwembad, mede omdat Bongers/Jansen al ruime ervaring met dit zwembad heeft. De samenwerking heeft een fantastisch resultaat opgeleverd met prettige omstandigheden voor zowel de klanten als het personeel: goedwerkende, duurzame installaties.