Update juni 2019:

De realisatie van de uitbreiding van het distributiecentrum van Quantore Beuningen is in volle gang. Verschillende partijen zijn betrokken bij het realiseren van de uitbouw voor deze opdrachtgever.

Van Kessel & Janssen Bouwconsultancy vervult een adviseursrol voor Quantore: zo is in het voortraject in samenspraak het Programma van Eisen opgesteld. Het selectieproces voor een ontwerpende bouwteampartij is ook namens Quantore door Van Kessel & Janssen Bouwconsultancy uitgevoerd en de bijhorende contracten zijn hiervoor opgesteld.

In samenwerking met Buro Waalbrug is de ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor de buitenplanse wijziging van de uitbreiding.

Verder adviseert en ondersteunt Van Kessel & Janssen Bouwconsultancy Quantore als opdrachtgever bij het ontwerpproces en de realisatie van het project binnen het bouwteam. De realisatie wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Van der Heijden uit Schaijk.

Update oktober 2019:

De uitbreiding van het distributiecentrum van Quantore Beuningen met ca. 11200 m2 is gereed en afgelopen week opgeleverd.

Van Kessel & Janssen Bouwconsultancy heeft Quantore ondersteund met de volgende werkzaamheden: opstellen Programma van Eisen, selectieproces voor de ontwerpende bouwteampartij met bijhorende contractvorming, projectmanagement en directievoering tijdens de ontwerpfase en de realisatie van het project.

Het ontwerpproces en de realisatie binnen het bouwteam zijn uitgevoerd door Bouwbedrijf Van der Heijden in samenwerking met Archifit en haar vaste uitvoeringspartners .

Het project is naar volle tevredenheid van Quantore opgeleverd en in gebruik genomen. De uitbreiding wordt gebruikt voor opslag en distributie. Binnen de uitbreiding wordt door Quantore nog een hoogwaardig OSR EVO installatie aangebracht.

Er loopt momenteel nog een aansluitend traject waarbij het dakvlak wordt voorzien van PV panelen. Deze werkzaamheden worden medio december 2019 afgerond. In samenwerking met Odura is dit perceel separaat aanbesteed en wordt uitgevoerd door Ariëns Solartechniek.