Natuur en energie gaan hand in hand. Daar is initiatiefnemer NL Solarpark de Kwekerij te Hengelo van overtuigd. De basis voor dit zonnepark, met een oppervlakte van zo'n 7 hectare, is een ontwerp van voormalig Eigen Huis en Tuin-presentator Lodewijk Hoekstra en landschapsarchitect Nico Wissing, in nauwe samenwerking met Gaby en Ton Koenders van NL Solarpark de Kwekerij. In dit unieke solarpark, volgens de betrokkenen het allereerste landschapszonnepark ter wereld, wandelt u straks tussen zonnepanelen en prachtige natuur. Verder zijn er mogelijkheden voor duurzame en innovatieve proeftuinen. Ook is er ruimte voor een schaapskudde, een vlindertuin en in het park is in de toekomst ruimschoots mogelijkheid voor recreatie en ontspanning.

De eerste plannen voor Solarpark de Kwekerij zijn van februari 2012. Ruim 4,5 jaar later, in augustus 2016, is het zonne-energiepark met zo'n 7000 zonnepanelen gerealiseerd en levert het zonnestroom. In de komende maanden wordt het groenpark met bloemen en planten verder aangelegd. De officiële opening van Solarpark de Kwekerij zal in het voorjaar van 2017 plaatsvinden.

Bongers/Jansen heeft opdracht gekregen van Sunwatt De Kwekerij B.V. voor de uitvoeringsbegeleiding van diverse werkzaamheden die op locatie werden uitgevoerd. Dit hebben we gedaan door regelmatig de bouwplaats te bezoeken en de daarbij behorende rapportages te leveren. Tevens namen we deel aan de wekelijkse coördinatiebesprekingen met de uitvoerenden op de bouwplaats.