Afgelopen week heeft Wonion, in samenwerking met Azora Zorg, de raamovereenkomst Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) getekend met Bongers/Jansen en Klein Poelhuis. De overeenkomst betreft het onderhoud, het beheer en de energiefacturering van de gebouwgebonden installaties in een complex met collectieve verwarmingsinstallaties. Hierbij wordt gestart met woonzorgcentrum De Schuylenburgh in Silvolde. Het gaat daarbij zowel over de installaties in de woningen als ook de collectieve energiecentrale met warmte- en koudeopslag in de bodem.