In het Rabobankkantoor in Wijchen komen klanten regelmatig binnen met de gekscherende opmerking: "Het lijkt hier wel een bloemenwinkel!" Patrick Geerling is hier servicemanager en snapt wel waar dat gevoel vandaan komt. "In ons kantoor is veel gebruik gemaakt van planten. Er is gekozen voor een luchtbehandelingsinstallatie, die de luchtbehandeling niet compleet regelt. De planten zorgen voor een natuurlijke verversing van de lucht."

Na de ingebruikname van het verbouwde Rabobankkantoor aan het Keizer Karelplein in Nijmegen, was het kantoor aan de Kasteellaan in Wijchen alleen nog in gebruik voor verkoop- en serviceactiviteiten en vanwege zijn geldautomaten. Het kantoor was voorheen hoofdkantoor geweest en werd veel te groot voor alle bijbehorende activiteiten; het stond voor een groot deel leeg.

"Persoonlijk vind ik het niet maatschappelijk verantwoord om als bedrijf in een veel te groot pand te blijven zitten. Uiteindelijk is besloten om het pand in de verkoop te zetten en contact op te nemen met de gemeente Wijchen. Zij wilden het kantoor in eerste instantie als tijdelijke huisvesting tijdens de geplande grootschalige verbouwing van het gemeentehuis gebruiken. Dit contact leidde uiteindelijk zelfs tot een verkoop: het gemeentehuis zal hier gevestigd worden. Alleen de Rabobank geldautomaat blijft."

De Rabobank had in Wijchen echter wel een nieuw kantoor nodig. Tijdens de gesprekken met de gemeente, bleek het oude postkantoor aan de Oude Klapstraat leeg te staan. Na een onderzoeks- en ontwerptraject bleek het pand geschikt als Rabobankkantoor en werd een verbouwing in gang gezet. Het toegepaste klant-bedieningsconcept werd in het reeds verbouwde Rabobankkantoor aan het Keizer Karelplein te Nijmegen al op succesvolle wijze ingezet. Een groot voordeel gedurende de realisatie van het kantoor in Wijchen, was de mogelijkheid de eerder geleerde lessen in Nijmegen meteen toe te passen. Van Kessel & Janssen was bij dit project betrokken vanaf het voortraject tot en met de nazorg en was verantwoordelijk voor het projectmanagement, de directievoering en het toezicht. Tijdens de uitvoering is er nauw samengewerkt met de andere leden van het bouwteam.

"Voor de verbouwing van het kantoor in Wijchen stond, zowel uitvoerend als begeleidend, hetzelfde team voor ons klaar. Korte lijntjes, kennis van onze locaties en bovenal kennis van de Rabobank-wereld; dat kenmerkt Van Kessel & Janssen. Voor mijn gevoel hebben we een echt 'partnership', een half woord is vaak genoeg".

In slechts zes weken tijd werd de gehele (interne) sloop, wederopbouw en inrichting van het kantoor gerealiseerd. "Dat is alleen mogelijk wanneer je goed op elkaar bent ingespeeld. Voor ons is het dan ook geen vraag of wij een volgende keer weer met Van Kessel & Janssen zouden willen werken..."

De heer Geerling geeft tot slot aan hoe belangrijk het is ook na realisatie contact te blijven houden. Wat vindt de gebruiker van het resultaat? Wat zou in het vervolg wellicht anders kunnen? "Dit werkt twee kanten uit: de 'bouwers' (adviseurs, architect, aannemers) ervaren direct hoe de gebruikers (bankmedewerkers) denken, en de gebruikers ervaren de betrokkenheid van de bouwers."