Oosterpoort heeft ervoor gekozen om voor het dagelijkse onderhoud en beheer van haar maatschappelijk vastgoed op zoek te gaan naar professionele en betrouwbare partner. Voorheen had Oosterpoort dit altijd zelf verzorgd. Na een traject te hebben doorlopen met meerdere potentiële partners werd uiteindelijk gekozen voor Accommodation Management.

Onderhoud & beheer
De samenwerking houdt in dat Accommodation Management het dagelijkse onderhoud en beheer heeft overgenomen van Oosterpoort. Accommodation Management handelt alle huurders en verhuurders aangelegenheden af. Tevens is Accommodation Management verantwoordelijk voor de klachtenafhandeling en voor het reguliere planmatige onderhoud.

Meerjarige planning
Accommodation Management geeft Oosterpoort adviezen over de meerjarige onderhoudsplanningen voor de verschillende complexen. Met deze meerjarenplanningen geeft Accommodation Management duidelijkheid over de in de toekomst verwachte onderhoudswerkzaamheden. In deze planningen wordt tevens gekeken naar wie wat, en tevens wanneer, uit zal voeren.

Betrouwbare partner
Van tevoren zijn er duidelijke afspraken gemaakt tussen Oosterpoort en Accommodation Management. Iedere twee maanden wordt er tussen beide partijen overlegd en daarnaast vindt halfjaarlijks een evaluatiemoment plaats. Rob Jacobs, Manager Strategie & Ontwikkeling Oosterpoort, heeft, naar tevredenheid, verder geen omkijken naar de samenwerking. “Wij hebben aan Accommodation Management een betrouwbare partner” aldus Rob Jacobs.