Op zaterdag 19 oktober jongstleden was het feest in Amerongen. De nieuwe leefgemeenschap van de Zusters van Bethanië werd officieel geopend.

Adviesbureau Bongers/Jansen heeft het advies en de uitvoeringsbegeleiding verzorgd voor de installaties en bouwfysica. Een en ander heeft geresulteerd in een zeer duurzaam en Gasloos gebouw. In het project hebben we samen gewerkt met PentaRho, RoosRos architecten, Snetselaar, Burgland Bouw en Brandsen installaties.