Vrijdag 16 oktober is de nieuwbouw van openbare basisschool Het Web in de wijk Zevenhuizen van start gegaan. Het Web krijgt een modern gebouw met ruimte voor alle leerlingen van basisschool Het Web en de peuters van peuterspeelzaal De Gentiaan en Oss Honk van Kinderopvang OOK. Naar verwachting zal de nieuwbouw voor de zomer van 2016 klaar zijn.

Op de nieuwbouwlocatie aan de Descartesstraat 10 mocht heer Johan Kruifhof, wethouder van onderwijs, de eerste handelingen verrichten onder het toeziend oog van alle leerlingen van Het Web en andere betrokkenen. Er was ook voor de leerlingen van Het Web een 'officiële handeling'. De wethouder stapte samen met de oudste en de jongste leerling van Het Web door een versierd raamwerk de bouwplaats binnen om daarmee de start te markeren. Beide leerlingen mochten samen met de wethouder met de schovel de eerste 'hap' grond uit de bouwplaats halen.

Nieuwe onderwijsvisie

Directrice Joke Esman over de nieuwbouw: "Een nieuw schoolgebouw is een aanleiding om de onderwijsvisie onder de loep te nemen. Vragen als 'Hoe gaat het onderwijs er over twintig jaar uitzien?' en 'Aan welke eisen moeten een schoolgebouw in de toekomst voldoen?' kwamen naar voren. Het vorige schooljaar zijn we met beide schoolteams begonnen om de fusie en de onderwijsvisie vorm te gaan geven. Het Web geef het strakke klassikale onderwijs op. Niet langer alle leerlingen per leerjaar gegroepeerd in een lokaal met een dichte deur, maar een ruimte waar leerlingen uit meerdere leerjaren bij elkaar zitten. In die ruimte werken meerdere groepsleerkrachten en/of ondersteunend personeel samen om zoveel mogelijk onderwijs op maat te kunnen geven.