De Rabobank Arnhem e.o. en de Rabobank De Liemers zijn per 1 september 2015 gefuseerd. Er was behoefte om het huidige kantoor van de Rabobank Arnhem aan de Stikkerstraat te herindelen en tevens weer van deze tijd te maken. Dit mede omdat het hoofdkantoor in Zevenaar werd gesloten en verschillende medewerkers in Arnhem een nieuwe standplaats kregen.

In een zeer korte tijd dienden de werkzaamheden te worden uitgevoerd; doorlooptijd circa 5 maanden. Adviesbureau Bongers/Jansen is gevraagd deze klus te klaren. Daartoe is het werk in bouwteamverband uitgevoerd met de huisinstallateur.

Op 12 april j.l. is naar volle tevredenheid van de opdrachtgever samen met alle betrokkenen de installatie opgeleverd. De uitgevoerde werkzaamheden omvatten op hoofdlijnen:

  • herindeling diverse ruimten met de daarbij behorende installatie-aanpassingen;
  • aanpassingen aan het bestaande klimaatplafond;
  • compleet nieuwe na-regelingen aanbrengen;
  • reinigen van de luchttoevoerkanalen;
  • reinigen van de luchtbehandelingskasten;
  • vervangen van de bestaande brandmeld-ontruimingscentrale;
  • vervangen van alle lichtbronnen;
  • actualiseren van de bestaande revisiestukken.