Het dorpshuis ‘de Spil’ in Harskamp onderging in 2013 een grote verbouwing. Op 11 januari 2014 werd de vernieuwde 'De Spil' feestelijk geopend. Het gebouw werd uitgebreid om op deze manier ruimte te creëren voor een kantine, vergaderruimte, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en jeugdhonk. Het doel van deze extra faciliteiten is het dorpshuis meer deel uit te laten maken van het dorp Harskamp, omdat dankzij deze faciliteiten meer doelgroepen aangesproken worden.

Bongers/Jansen heeft voor de verbouwing advies gegeven over de technische installaties in het gehele gebouw. Er is advies gegeven over de klimaat- en elektrotechnische installaties om een zo hoog mogelijk rendement te behalen. De aanbevelingen hebben ervoor gezorgd dat het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang voorzien zijn van ventilatie met warmteterugwinning. Hiermee wordt tot 90% van de warmte teruggewonnen. Daarbij is er vloerverwarming toegepast, waarmee met lage temperaturen wordt verwarmd. De lage temperatuur verwarming zorgt ervoor dat ruimtes constant en gelijkmatig verwarmt worden. Hierdoor wordt er bespaard op de energierekening.

Daarnaast is met kind veilige stopcontacten en verlichtingsarmaturen ervoor gezorgd dat kinderen veilig kunnen spelen. Tevens is de bestaande brandmeld- en ontruimingsinstallatie uitgebreid in verband met de bouwkundige aanpassingen. Hiermee voldoet het gebouw aan de laatste veiligheidseisen.

De kantine en vergaderruimte zijn uitgebreid, Er is gekozen om deze ruimtes aan te sluiten op de bestaande installaties. Alle adviezen samen zorgen er voor dat de ‘vernieuwde’ Spil een veilige en warme verzamelplek is voor HarskampTechnische installaties zorgen voor hoog rendement in vernieuwde ‘de Spil’.