In de uitgave van het vakblad Klimaat & Sanitair van juni 2015 opnieuw een column van Alex Sessink, directeur bij Bongers-Jansen. "De oplossing voor het samenwerkingsprobleem is wat mij betreft heel simpel: zoek het in de jeugd."

Wie de jeugd heeft...

Samenwerking is tegenwoordig een hot item in de bouwsector. Om mij heen zie ik dat steeds vaker wordt getracht samen te werken met verschillende partijen om nog enigszins rendement uit en opdracht te krijgen. De argumenten zijn - uiteraard - dat de opdrachtgever hiermee een uitstekende kwaliteit geleverd krijgt voor een nog betere prijs.

Hoe jammer is het dan voor diezelfde opdrachtgever dat hij zo lang heeft moeten wachten alvorens de uitvoerende partijen tot deze voor hem zo gunstige samenwerking hebben kunnen komen. Er zal in het verleden dus veel geld weggegooid zijn in de periode dat er nog niet werd samengewerkt. Op de werkvloer betekent samenwerken dat alle partijen elkaar vertrouwen en respecteren, om zo samen tot een stuk kwaliteitsverhoging te komen. En daar gaat het in de meeste gevallen mis. De cultuur die decennialang heerste was zeer hiërarchisch gericht. Eerst de aannemer, dan de onderaannemers en dan de rest. Ook het financiële verhaal liep langs deze lijn. Hoe verder van de penvoerder af, hoe minder geld je kreeg toebedeeld. Dat partijen elkaar niet geheel vertrouwen ligt dan ook in de lijn aller verwachtingen.

Nu het samenwerken gelukkig weer wordt gepromoot zou ik nog een stap verder willen gaan. Volgens mij is het nog steeds zo dat de jeugd de toekomst heeft. De jeugd is belangrijk, nee, onmisbaar wanneer het gaat om draaiend houden van onze samenleving. En ze doen dat helemaal zo slecht niet. Sterker nog, wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld onze sector kunnen we nog heel wat leren van onze jonge opvolgers!

De oplossing voor het samenwerkingsprobleem is dan ook wat mij betreft heel simpel: zoek het in de jeugd. Zij zijn het die zonder enige moeite de rol van voorzitter, werker, penningmeester en lid op zich nemen. Het schoolsysteem van tegenwoordig faciliteert en stimuleert een systeem waarbij het klassikaal volgen van lessen verleden tijd is. Samenwerken in projectgroepen is voor de jeugd die op dit moment wordt opgeleid volstrekt 'natuurlijk'. Je gaat met een groep bij elkaar zitten en neemt samen de lesstof door, legt elkaar uit en maakt samen toetsen.

Ook het samenwerken in projectgroepen en met andere disciplines is aan de orde van de dag. De student kiest een rol (of die wordt hem toebedeeld) e vult die op een zo goed mogelijke manier in. Als je het mij vraagt de ultieme manier om te leren samenwerken met verschillende disciplines. Ik kan dan ook niet wachten tot die generatie de scepter zwaait in onze sector. Ik geef met alle genoegen mijn stokje over!

Bron: K&S, jaargang 35, juni 2015