Bongers/Jansen is al geruime tijd gecertificeerd conform de nationale beoordelingsrichting BRL 9500 delen 0, 3 en 4 om energielabels voor utiliteitsgebouwen en aanvullende maatwerkadviezen af te geven. Daar is bij gekomen dat wij sinds eind 2016 gecertificeerd zijn conform de BRL 9500 deel 06, waarmee we ook energielabels voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen mogen afgeven. Hierdoor mogen wij energielabels afgeven van een G label tot een A++++ label, terwijl de energielabels voor bestaande bouw niet verder gaan dan een A label.