Ben jij klaar voor de Omgevingswet en het Digitale Stelsel (DSO)?

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Dat klinkt nog ver weg, maar komt sneller dichterbij dan u denkt. In de tussentijd kunt u uw data op orde brengen. De Handreiking Data op Orde helpt u daarbij.

De voordelen van goed geordende data:

  • Een goede voorbereiding op de omgevingswet is vooral ook ‘een goede basis’;
  • Waardevolle huidige data ‘op orde’;
  • Basis voor het omgevingsplan;
  • Goede datakwaliteit belangrijk voor een goede transitie en ontsluiting naar het DSO.

Wij adviseren dan ook de huidige planvoorraad op orde te brengen met de Handreiking 'Data op Orde'.

Een belangrijk onderdeel hiervan is het consolideren van de bestaande ruimtelijke plannen. De afgelopen jaren hebben veel gemeenten verouderde bestemmingsplannen geactualiseerd en gedigitaliseerd. Om het huidige juridisch-planologische kader actueel te houden en met het oog op de komende Omgevingswet, is het raadzaan om de plannen in één gebiedsdekkend bestemmingsplan onder te brengen. Het samenvoegen van meerdere ruimtelijke plannen in één integraal bestemmingsplan leidt tot een beter leesbare en uniforme regeling. En als u dan toch gaat consolideren, neem dan direct dat stapje extra en maak het geconsolideerde plan 'Omgevingswet-proof'.

Binnenkort meer hierover! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dènes Jansen via 06-519 13 528 of d.jansen@burowaalbrug.nl.