Terreininrichting en BP Gendt, Markt 22-24

Vanaf half februari 2021 heeft het ontwerp bestemmingsplan ‘Gendt, Markt 22-24’ in de gemeente Lingewaard voor 6 weken ter visie gelegen. Buro Waalbrug heeft in opdracht van Spoeltman Bouw de terreininrichting ontworpen en het bijbehorende bestemmingsplan opgesteld.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuw karakteristiek woongebouw met industrieel karakter tegen de Waaldijk mogelijk. In dat gebouw komen 15 appartementen. Daarnaast komt er 1 grondgebonden woning in het voorste deel van het bestaande karakteristieke gebouw aan de Markt 22. Tot op heden is dit gebouw bedrijfsmatig in gebruik geweest.

Wat betreft de terreininrichting hebben we een balans gezocht tussen 'industrieel' en 'informeel dorps'. Qua bestrating wordt zowel gebruik gemaakt van betonplaten als klinkers, die in patroonvorm worden aangelegd. De parkeerplaatsen worden (buiten de uitstapzone) voorzien van grasbetonstenen. Verspreid over het terrein wordt voorzien in enkele solitaire bomen en verschillende hagen. De aansluiting tussen het nieuwe appartementengebouw en de Waaldijk wordt verder vormgegeven door een dun grondlichaam dat ingezaaid wordt met een bloem- en kruidenrijk grasmengsel. De overgang tussen dit grondlichaam en het achterterrein wordt gevormd door organisch vormgegeven betonnen zitranden.