Eind 2017 organiseerde Nederland ICT in samenwerking met branche-organisatie GeoBusiness Nederland voor het Programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ een ICT Markttoets over het digitaal stelsel voor de Omgevingswet/Open Stelsel (DSO).

Het Programma had behoefte om haar strategie bij relevante marktpartijen te toetsen. Hiervoor is door Nederland ICT een marktconsultatie (de ICT Markttoets) georganiseerd. De resultaten van de ICT Markttoets worden gebruikt om verder richting te geven aan de doorontwikkeling van het stelsel. Deze ICT Markttoets richtte zich op marktpartijen die gebruik gaan maken van het DSO voor het (door)ontwikkelen van standaardsoftware ten behoeve van de Omgevingswet. In het totaal namen 25 bedrijven deel aan deze markttoets, waarvan 15 lidbedrijven van GeoBusiness Nederland. Op hoofdlijnen kunnen uit deze consultatie vier conclusies getrokken worden:

    1. De strategie rondom het open stelsel en de invulling via de services strategie wordt positief ontvangen door de marktpartijen.

    2. Marktpartijen zijn van mening dat er te weinig informatie is om nu al software te kunnen ontwikkelen en aanbieden.

    3. Er is (nog) teveel onzekerheid rondom de wet, de borging van standaarden, de invoeringsdatum en de keuzes die nog gemaakt moeten worden over verantwoordelijkheden (landelijk en/of decentraal) op diverse bestuurlijke niveaus. Dit houdt marktpartijen tegen om nu te starten en te investeren.

    4. Daarnaast komt de vraag nog niet op gang. Klanten en eindgebruikers nog onbekend met (of onzeker over) de gevolgen van de omgevingswet.

Voor meer informatie zie Website GeoBusiness en Website Nederland ICT.