Steeds meer gemeenten bereiden zich voor op de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in werking zal treden.

In dat kader heeft de gemeente Doesburg ons buro gevraagd een nieuwe omgevingsvisie op te stellen. In de omgevingsvisie wil de gemeente Doesburg haar beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vastleggen. De visie heeft een integraal karakter en betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving. Vertrekpunt voor de nieuwe omgevingsvisie is de huidige structuurvisie, die in 2016 is vastgesteld. In deze structuurvisie zijn de koersen en kansen voor tien locaties binnen de gemeente uitgewerkt.

Benieuwd naar onze kijk op de omgevingsvisie? Lees dan hier verder! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dènes Jansen via 06-519 13 528 of d.jansen@burowaalbrug.nl.