De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van 24 appartementen aan de Kraakselaan in Doesburg is definitief en daarmee is het startsein gegeven voor het bouwrijp maken van de grond. Aansluitend zal gestart worden met de nieuwbouw. De oplevering van het complex wordt medio 2017 verwacht.

De bouw van deze 24 zelfstandige appartementen, met gemeenschappelijke ruimten voor de leden van de Vereniging Groepswonen Doesburg, is een initiatief van Woonservice IJsselland. De appartementen zullen gerealiseerd worden in een ruim en energiezuinig gebouw, passend aan de Kraakselaan. Aan elektriciteit wordt voor gemeenschappelijk gebruik ca. 10.000 Kwh opgewekt door zonnecollectoren op het dak van de nieuwbouw.

Rondom het complex wordt voor de bewoners een fraaie tuin aangelegd. Er komen 31 parkeerplaatsen voor de bewoners en bezoekers en deze zijn gesitueerd opzij van het gebouw. De bestaande speelgelegenheid wordt opnieuw ingericht en er is ruimte voor een ontmoetingsruimte waar ook wijkbewoners gebruik van kunnen maken. Het regenwater van gebouw en bestrating wordt opgevangen in een verdiept gedeelte met een greppel aan de zuidkant van het plan.

Bongers/Jansen verzorgde voor dit project het installatieadvies en zal betrokken zijn bij de begeleiding van de uitvoering.