DuurzameR Huisvesten

Huisvesten kan DuurzameR, met de nadruk op de 'R'. Met DuurzameR Huisvesten is een veel beter Rendement te behalen. De Van Kessel Groep durft u die betere rendementen zelfs te garanderen.

Sinds mensenheugenis zijn er gebouwen. Gebouwen werden neergezet omdat er op dat moment een bepaalde ‘huisvestingsbehoefte’ was. Behoefte aan een nieuwe ruimte om onderwijs te geven, behoefte aan nieuwe kantoorruimte, een nieuw bankgebouw of een verzorgingshuis. Eigenlijk vreemd, want hoe kunnen wij voorspellen of die behoefte blijft? Kijk maar eens naar de huidige leegstand. Dat had niemand zien aankomen.

Gebouwen zijn statisch. Als ze er staan, dan staan ze er: grote betonnen of stenen kolossen. Ze worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Echter, ‘statisch’ staat haaks op het woord ‘flexibiliteit’; het toverwoord van nu. Want de wereld - waarin al die mooie gebouwen staan - verandert. En tegenwoordig wel heel erg snel. Alle nieuwe ontwikkelingen hebben invloed op ons functioneren. Internet maakt ons veel mobieler. We gaan bewuster met energie om. Maar we staan ook nog elke dag stil op de snelweg…

Hebben we nu last van een tijdelijke stagnatie….? Of moeten we rekening houden met een echte verandering? Zien we in dat we zuiniger moeten zijn met onze grondstoffen en anders met ons bezit om moeten gaan?

We moeten zuinig zijn op alles wat we hebben. Ook op onze gebouwen waarin we gehuisvest zijn. Maar wij vragen ons af: is duurzaam zijn wel voldoende? Wij denken van niet!

Volgens de Van Kessel Groep kan duurzaam huisvesten ‘DUURZAMER’. Die ‘R’ maakt het grote verschil! DuurzameR betekent een beter Rendement. De Van Kessel Groep weet door haar praktijkervaring dat er naar drie belangrijke aspecten in een gebouw moet worden gekeken om het daadwerkelijk ‘duurzamer’ te maken. Dat kan wanneer ‘gebruik, lasten én levensduur’ gezamenlijk worden bekeken Dan pas kan er een beter rendement worden behaald.