In opdracht van de SSGN is de nieuwbouw en renovatie vanaf de initiatieffase/de planvorming begeleid. Het project betreft allereerst een uitbreiding aan het bestaande schoolgebouw met in totaal ca. 20 lokalen, een collegezaal, een aula, ICT plein en diverse groeps- en kantoorruimtes. Na realisatie van de nieuwbouw zijn de nieuwe lokalen in gebruik genomen, waarna in fase 2 het bestaande gebouw gefaseerd is aangepast.


  • Rol Van Kessel & Janssen: Projectmanagement, directievoering en aanbesteding uitvoerende partijen
  • Bruto vloeroppervlak: 2.400 m2 nieuwbouw, 6.400 m2 renovatie

  • Start bouw: 2004
  • Oplevering: 2005