Digitaal Scholen Dossier helpt scholen bij gebouwenonderhoud

Met behulp van het nieuwe digitale Scholen Dossier krijgen scholen voor het eerst in de onderwijshistorie volledig inzicht in de staat van hun gebouw(en). Daarmee kunnen schoolbesturen het buitenonderhoud - meer dan ooit - verantwoord en gefundeerd plannen en uitvoeren. Het Scholen Dossier is een onafhankelijk platform, ontwikkeld door de coöperatie Digitaal Gebouw Dossier. Deze coöperatie werd in januari gelanceerd tijdens de vakbeurs Facilitair in de Brabanthallen in Den Bosch. Het digitale dossier is op 1 maart 2014 officieel gelanceerd.

Onderhoud

Schoolbesturen worden vanaf 1 januari 2015 zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de buitenschil van hun schoolgebouwen. "Deze zogenoemde doordecentralisatie is voor sommige besturen geen probleem, maar voor andere besturen juist een bijna onneembare horde," aldus Gerard Lokhorst van Stichting Duurzame Scholen, één van de initiatiefnemers. "Veel scholen hebben onvoldoende kennis en competenties in huis om het dagelijkse onderhoud te organiseren en om een goede meerjaren-onderhoudsplanning of -exploitatieplanning op te stellen en bij te houden."

Nulmeting

Om deze scholen te helpen sloegen 15 bedrijven, waaronder de Van Kessel Groep, de handen ineen om dit landelijke scholenprobleem op een eenvoudige manier op te lossen. Onder de paraplu van de coöperatie Digitaal Gebouw Dossier werd een 'open' applicatie bedacht: het Scholen Dossier. "Hiermee kunnen scholen een nulmeting (laten) doen, laagdrempelig, volledig en zonder investeringen vooraf. Gewoon beginnen en hulp inroepen als dat nodig is. Het is een basisdossier waarin alle relevante data op één plek worden bewaard en bijgehouden. Altijd direct inzichtelijk voor alle betrokkenen. Niet alleen ideaal voor de schoolbesturen, ook voor de toeleveranciers," licht Lokhorst toe.

Appels met appels vergelijken

Het Scholen Dossier geeft een helder overzicht van alle relevante indicatoren rondom het gebouwbezit van een schoolbestuur. Recent is dit idee op het congres van Stichting Duurzame Scholen in conceptvorm gepresenteerd en door 'onderwijsland' al positief ontvangen. Lokhorst: "Het Scholen Dossier geeft GRIP en is een uitstekend uitgangspunt voor verdere stappen. Of dat nu het opstellen en uitvoeren van een MJOP is of het inzetten van verduurzaming binnen het bezit. Hiermee kunnen scholen in heel Nederland eindelijk echt appels met appels vergelijken en volledige controle hebben over hun gebouwbeheer."