Huisvesten kan DuurzameR. Met de nadruk op de ‘R’. Met DuurzameR Huisvesten is een veel beter Rendement te behalen. De Van Kessel Groep durft u die betere rendementen zelfs te garanderen! 

Bent u benieuwd naar slimme en praktijkgerichte oplossingen voor uw huisvesting? Wij kijken integraal naar alle aspecten van de leef- en werkomgeving. Worden alle ruimtes optimaal benut? Kunnen de exploitatielasten omlaag? Of kan de levensduur worden verlengd? Die aanpak heet DuurzameR Huisvesten. Een aanpak die ontwikkeld is vanuit het dagelijkse gebruik. En die is gebaseerd op een jarenlange praktijkgerichte ervaring.

Efficiënter ruimtegebruik

Bij huisvesting kunnen beschikbare ruimtes vaak beter worden benut. Je kunt ze efficiënter voor gebruik inrichten. Flexibele werkplekken creëren voor meer en andere werkplekken. Of geschikt maken voor ‘het nieuwe werken’. Efficiënt betekent ...Lees verder

Exploitatielasten kunnen lager

Opdrachtgevers willen het liefst geheel of gedeeltelijk onafhankelijk worden van het energienet. Dat kan door slimmer om te gaan met duurzame systemen en materialen. Als we energie uit duurzame energiebronnen te onttrekken, levert dat ...Lees verder

Verlengen van de levensduur

Wij kijken vanuit een ander perspectief naar revitalisering van huisvesting. Dat heeft een positief effect op de levensduur van een gebouw. Die levenscyclus kan een heel andere horizon krijgen. Als onderhoud beter doordacht plaatsvindt, heeft dat ...Lees verder

Nieuws

Gasthuishofje Doesburg

Geplaatst op: 12-04-2017

Van Kessel & Janssen
Dit project bestond uit de ...Lees verder

Nieuwbouw VO-school Baken Poort Almere

Geplaatst op: 27-03-2017

Bongers/Jansen
Bongers/Jansen is betrokken geweest bij het voortr...Lees verder

NL doet bij De Wikke Wonen Anrhem

Geplaatst op: 17-03-2017

Als onderneming hechten wij er waarde aan om ons actief en belangeloos in te zetten voo...Lees verder

Video
Projecten
referentie

Referentie
Combinatiekantoor Rabobank Arnhem e.o. en Gemeente Rheden

Omschrijving
Vanaf eind juli 2016 zijn het Servicecentrum Velp van de gem

Magazine
magazine